درباره ما

تیم زبان تجاری ، با تجربه زیاد در سطوح مدیریتی سازمان ها و آشنایی با موضوعات مختلف مدیریتی نظیر مدیریت استراتژیک ، بازاریابی و فروش، مدیریت منابع انسانی،تعالی سازمانی،کارآفرینی و … اساتید برجسته زبان تجاری را شناسایی نموده نموده و در قالب تیم حرفه ای متناسب با نیازهای تجاری شما،دوره زبان تجاری را طراحی و اجراء می نماید.

خدمات ما متناسب با نیاز شما و با قیمت مناسب توسط تیم حرفه ای ارائه می شود.

خدمات تیم زبان تجاری

1-آموزش زبان تجاری

2- تدوین رزومه

3- خدمات ترجمه همزمان شامل ترجمه همزمان جلسات تجاری و…

 

جهت درخواست خدمات آموزش زبان تجاری ، خدمات ترجمه همزمان جلسات ، می تونید درخواست خود را از طریق ایمیل ارسال نمایید.

Businesslanguage @gmail.com