نقش دستور جلسه انگلیسی

0
2180
دستورجلسه

برگزاری جلسه تجاری انگلیسی در صورت موفقیت‌آمیز خواهد بود که دستور جلسه تجاری قبل از جلسه تعیین‌شده و برای اعضای جلسه ارسال شود. اعضای جلسه بر اساس دستور جلسه آمادگی‌های لازم را برای برگزاری جلسه تجاری انگلیسی موفق را کسب نمایند.نقش دستور جلسه انگلیسی در برگزاری جلسه تجاری انگلیسی به‌صورت خلاصه آمده است .
یکی از دلایلی که افراد از حضور در جلسه تجاری ابزار نارضایتی می‌کنند حضور افراد غیرمتخصص در جلسات تجاری می‌باشد. جهت ایجاد ارزش‌افزوده جلسه تجاری باید از افراد مرتبط با موضوع جلسه تجاری ، دعوت شود و با احترام از آن‌ها در خصوص حضور در جلسه تجاری دعوت شود . بهترین روش برای حل این مسئله ، ارسال یک نسخه از دستور جلسه آن‌ها و تمایل آن‌ها به حضور در جلسه پرسش شود البته دعوت‌کننده باید افراد مؤثر و تصمیم‌ساز جلسه تجاری را شناسایی و از آن‌ها دعوت شود.

نقش دستور جلسه انگلیسی در جلسه تجاری :

  • شفاف سازی جزییات موضوعات مورد بحث
  • تعیین اولویت بندی مباحث مطرح شده
  • تعریف زمان برای هر موضوع قابل بحث
  • تعیین لیستی از آیتم های قابل بحث

مهم‌ترین اهداف دستور جلسه انگلیسی

  • اجاره به دعوت‌کنندگان جهت تصمیم حضور یا عدم حضور
  • آمادگی مدعوین جهت حضور در جلسه تجاری انگلیسی
  • ایجاد ساختاری برای جلسه تجاری
  • ابزاری جهت حصول اطمینان از دستیابی به اهداف جلسه تجاری

طراحی ساختار دستور جلسه انگلیسی :

دستور جلسه تجاری می‌تواند در قالب یک فرم تدوین‌شده و محتوای آن تکمیل ، و برای حاضرین ارسال شود موضوعات مهمی که در ساختار فرم دستور جلسه باید لحاظ شود شامل:
عنوان جلسه ، حاضرین جلسه تجاری
مقصود جلسه تجاری
خلاصه موضوعات مطرح‌شده در جلسه
تعیین زمان ( تاریخ، ساعت) و مکان جلسه تجاری
لیست اقدامات و مسئولیت‌ها
مستندات پیش‌نیاز جهت برگزاری جلسه

هر کدام از این عوامل به کارایی سازمان و نگهداشتن ارتباط با اعضای جلسه جهت دستیابی به اهداف جلسه تاثیر گذار می باشد.

این مقاله توسط تیم زبان تجاری منتشر شده است.
انتشار مطلب با ذکر تیم زبان تجاری و آدرس سایت businesslanguage.ir بلامانع است

دوره زبان تجاری انگلیسی